Zamówienia publiczne

19 listopada 2018

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko zarządzanych przez ADMINISTRATOR Spółka z o. o. w Giżycku

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” : „Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w […]
16 października 2018

Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.11.2018 do 31.10.2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania Zapytanie ofertowe Projekt umowy Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
8 października 2018

Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku.

Unieważnienie postępowania Zapytanie ofertowe Projekt umowy – sprzątanie Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – wykaz budynków