Prace elektryczne – Osiedle XXX- lecia 4 w Giżycku