Dokumenty do pobrania

kliknij w ikonę aby pobrać plik

Deklaracja mieszkańców – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie o sposobie dostarczania korespondencji

Protokół zdawczo-odbiorczy – stan liczników

Pełnomocnictwo na zebranie WM