ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

ZAANGAŻOWANIE,
ZADBANE NIERUCHOMOŚCI,
JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Firma istnieje na rynku nieruchomości od 1998r. Od 2005r. jest spółką pracowniczą. Nasz kapitał zakładowy to 169 000 zł. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 000 000 zł. Zapewniamy obsługę nieruchomości poprzez sieć oddziałów zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mających pod opieką nieruchomości w 10 miastach.

Obsługa administracyjna

pomoc merytoryczna przy powoływaniu Wspólnoty Mieszkaniowej

Obsługa finansowo - księgowa

zakładanie i obsługa rachunków bankowych

Obsługa techniczna

prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obsługa prawna

obsługa prawna w zakresie funkcjonowania nieruchomości