Giżycko Pocztowa 3

ul. Pocztowa 3
11- 500 Giżycko

Dział Telefon E-mail
Sekretariat + 48 87 428 29 62 admsekretariatgizycko@wp.pl
Księgowość + 48 87 428 29 62 admksiegowosc@wp.pl
Dział Techniczny + 48 87 428 25 98 admtechniczny245@wp.pl
Dział Zarządzania Nieruchomościami + 48 87 428 24 52 admpocztowa@wp.pl
Zarządca nieruchomości komunalnych + 48 87 428 25 80 admkomunalny@wp.pl
  • Napisz do nas
  • Podaj odczyty
  • Zgłoś awarię    Podaj odczyt licznika Centralnego ogrzewania.

      Podaj odczyt liczników ciepłej i zimnej wody.