opublikowano dnia 11 września 2023

Giżycko, dn. 11.09.2023r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

Składanie ofert do dnia :

19.09.2023r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.

ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi /zamówienia publiczne/ od dnia 11 września 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2023r. pod nr 2023/BZP /00389934/01