opublikowano dnia 26 października 2023

Giżycko, dn. 26.10.2023r.

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko”

Składanie ofert do dnia :

06.11.2023r. godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o.

ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Instrukcja dla Oferentów na stronie internetowej Administrator sp. z o. o. www.administrator-gizycko.pl /zakładka przetargi/zamówienia publiczne/ od dnia 26 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2023r. pod nr 2023/BZP 00464029/01