opublikowano dnia 16 listopada 2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania dot.:

„Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży sanitarnej oraz przeglądy gazowe w budynkach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko”.

W załączeniu wyniki z wyboru wykonawcy.