opublikowano dnia 19 kwietnia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA DZIERŻAWĘ MIEJSCA NA REKLAMĘ O MINIMALNYCH WYMIARACH 2 m x 2 m NA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 1 W GIŻYCKU.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR

 Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admpocztowa@wp.pl w terminie do dnia 07–05-2024r. do godz. 12:00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pocztowa 1.

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

W załączeniu miejsce montażu reklamy.

dav