opublikowano dnia 4 marca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Montaż dwóch wkładów kominowych oraz zabezpieczenie belki drewnianej przy kominie w budynku przy ul. Smętka 10 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  montażu dwóch wkładów kominowych oraz zabezpieczenia belki drewnianej przy kominie w budynku przy ul. Smętka 10 w Giżycku” zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1103-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 10.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

 1. Montaż wkładów żaroodpornych lub kwasożaroodpornych w dwóch przewodach kominowych dymowych nr 6 i nr 7:

  – wkład kominowy okrągły o średnicy wewnętrznej 14cm (istniejące kanały o wymiarach ok. 15x15cm)

  – grubość blachy 1,0mm

  – wykonanie przedłużenia wkładów na wysokość 1,0m ponad czapę kominową z zamontowaniem systemowych płyt przelotowych na czapie kominowej oraz daszków na wylotach

  – doprowadzenie wkładów do drzwiczek rewizyjnych (w lokalu nr 6- drzwiczki w łazience, w lokalu nr 9 – drzwiczki rewizyjne znajdują się w piwnicy) z montażem systemowych wyczystek.

  – montaż trójników umożliwiających podłączenie piecy kaflowych (1 piec w lokalu nr 6 i 1 piec w lokalu nr 9) w miejscach istniejących podłączeń

   

 2. Wycięcie stykającego się z kominem kawałka drewnianej płatwi dachowej, uzupełnienie ubytków komina (w miejscu wyciętej płatwi), montaż dwóch mieczy przedmiotowej płatwi o wym. 10x10cm i długości 100cm.

   

 3. Uprzątnięcie po robotach i utylizacja odpadów.
 4. Opinia kominiarska o poprawności wykonania robót.

W załączeniu szkic kominów oraz dokumentacja fotograficzna.

Preferowany czas realizacji do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac.
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.