opublikowano dnia 28 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE NAPRAWY ELEWACJI FRONTOWEJ W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI  PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 W GOŁDAPI.

Szczegółowe warunki zawarte w załączonych dokumentach.

Oferty w formie wypełnionej i podpisanej umowy oraz druku OFERTA należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Gołdapi przy ul Partyzantów 23C bądź na adres mailowy: admgoldap@wp.pl w terminie do dnia 0408-2023 r. do godz. 13.00.

druk oferta

Gołdap Warszawska 3 naprawa elewacji przedmiar

umowa Warszawska 3