opublikowano dnia 8 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE n/w robót

Remont elewacji frontowej budynku przy ul.Warszawskiej 3 w Gołdapi

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu elewacji frontowej w  budynku zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji i przedmiarze robót.

Oferty należy u Administratora w Gołdapi przy ulicy Partyzantów 23C lub w Giżycku przy ul. Plac Grunwaldzki 11 pokój nr 110 (wysłać pocztą) lub na adres mailowy: admgoldap@wp.pl

w terminie do dnia 1905-2023r. do godz. 1400 .

Wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 3 w Gołdapi.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Gołdap Warszawska 3 naprawa elewacji specyfikacja

Gołdap Warszawska 3 naprawa elewacji przedmiar