opublikowano dnia 16 listopada 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatek schodowych i schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Konarskiego 13 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu klatek schodowych i schodów zewnętrznych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 3011-2022r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 13.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Remont schodów zewnętrznych do klatek schodowych– skucie wszystkich okładzin z płytek

  – wykonanie warstwy wyrównującej

  – wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających na połączeniach ze ścianami (hydroizolacja podpłytkowa)

  – położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej

  – zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania

  – uzupełnienie ubytków w tynku żywicznym (ewentualnie wykonanie nowego pasa tynku żywicznego wzdłuż biegu schodowego na ścianach)

  – oczyszczenie balustrady i poręczy wraz z zabezpieczeniem elementów środkami antykorozyjnymi oraz pomalowaniem

  – oczyszczenie, wyrównanie oraz pomalowanie farbami zewnętrznymi do betonu czap murków oporowych pod balustradami

   

 2. Remont klatek schodowych w dwóch wariantach– wkucie przewodów (w przypadku braku możliwości montaż korytek instalacyjnych), wymiana uszkodzonych korytek instalacyjnych

  – uzupełnieniem ubytków tynków wraz z wykonaniem szpachlowania ścian, sufitów i cokolików

  – wymiana oświetlenia na lampy ledowe z czujnikiem ruchu i zmierzchu wraz z likwidacją włączników (przebudową instalacji w miejscach zdemontowanych włączników)

  – wymiana kratek wentylacyjnych na nowe

  – montaż parapetów wewnętrznych PVC stolarki okiennej

  – wymiana nakładek PVC pochwytów na nowe

  – wykonanie dwukrotnej malatury farbami olejnymi cokolików, policzków schodów, balustrad i poręczy, szafek licznikowych i instalacyjnych, krat, rur instalacyjnych

  – wykonanie dwukrotnej malatury farbami olejnymi drzwi wewnętrznych wiatrołapu wraz z uzupełnieniem ubytków

  – uzupełnienie brakujących szkleń w szafkach licznikowych

  – wymiana skrzydeł drzwi do piwnicy wraz z pomalowaniem ościeżnicy (uwzględnić komplet kluczy do każdych drzwi: po 1 szt. na lokal + 2 szt. dla administratora)

  – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym sufitów i ścian nad lamperią

  wykonanie lamperii wysokości 1,6 m na ścianach; w wycenie należy uwzględnić dwa warianty: Wariant 1 – lamperia z tynku żywicznego, Wariant 2 – lamperia z tapety natryskowej

  – kolorystyka w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty

   

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.