opublikowano dnia 19 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Plac Targowy 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu klatek schodowych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1005-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Targowy 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

 

 1. Remont klatek schodowych

  – zbicie starych tynków na klatce, spocznikach i korytarzach

  – tynkowanie (tynk cem.-wap.) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni (ściany, sufity, korytarze)

  – mocowanie płyt g-k ognioodpornych do sufitu klatki schodowej

  – wykonanie gładzi gipsowej (ściany z pominięciem lamperii, sufity, korytarze, spody i boki schodów)

  – malowanie białą farbą emulsyjną sufitów i ścian powyżej lamperii

  – ułożenie tynku żywicznego na wysokości 1,6m

  – malowanie farbą olejną wszystkich powierzchni drewnianych w częściach wspólnych– zabudowy na klatce, drzwi (kolorystykę ustalić z zarządem)

  – wymiana gumoleum na korytarzach do mieszkań wraz z wymianą listew przypodłogowych

  – 2-krotne malowanie farbą emulsyjną ścian, korytarzy, sufitów, spoczników (na kolor ustalony z zarządem)

  – uzupełnienie ubytków tynku w podstopnicach, na bokach i spodach schodów

  – wymiana rury ocynk. na wysokości najwyższego piętra na rurę PCV o średnicy 110mm, z wywiewką wychodzącą ponad dach

  – uzupełnienie spękanych posadzek betonowych na półpiętrach i malowanie farbą do betonu

  – dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokolików, policzków schodów, balustrad i poręczy, szafek licznikowych i instalacyjnych, krat, rur instalacyjnych

  – wymiana drzwiczek rewizyjnych kominów na klatce schodowej

  – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym sufitów i ścian nad lamperią

  – oczyszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych z naświetlem

  – kolorystyka w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty

   

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.