opublikowano dnia 2 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawska 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu klatki schodowej zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1606-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

 

 1. Ocieplenie przejścia pod budynkiem

  – ocieplenie sufitu przejścia styropianem gr. 15cm wraz z wyprawą

 2. Remont klatek schodowych

  – wymiana drzwi wejściowych na stalowe z częściowym szkleniem,

  – wymiana drzwi do piwnicy na techniczne w kolorze brązowym,

  – malowanie drzwi do lokali na parterze

  – zakotwienie balustrad na klatce schodowej,

  – uzupełnienie ubytków i wymiana uszkodzonych elementów pochwytu balustrady,

  – dwukrotne malowanie pochwytów farbą olejną,

  – uzupełnienie ubytków w tynku ścian i sufitów,

  – wykonanie gładzi cementowej i malowanie na kolor biały (ściany z pominięciem lamperii, sufity, spody schodów),

  – wykonanie lamperii z tynku żywicznego na wysokości 1,5m,

  – wyrównanie powierzchni brudników wraz z malowaniem farbą olejną,

  – malowanie rur gazowych na kolor żółty,

  – wyrównanie policzków schodów oraz malowanie farbą olejną,

  – wymiana okien na klatce schodowej ; okna między parterem i 1. piętrem oraz między 3. i 4. piętrem – jedno skrzydło ze szprosem na środku, uchylne z możliwością położenia skrzydła, okna między 1. i 2. piętrem oraz między 2. i 3. piętrem – zachowany podział okna, uchylno-rozwierne, montaż dodatkowej barierki zewnętrznej do h=1,1m,

  – ścięcie parapetów wewnętrznych na kl. schodowej do ok. 3cm z łagodzeniem krawędzi,

  – wymiana parapetów zewnętrznych okien na klatce schodowej,

  – malowanie drzwi na strych farbą olejną,

  – przewody telekominikacyjne (TP, Orange) umieścić w maskownicy,

  – wymiana tablicy ogłoszeniowej

  – demontaż i ponowny montaż skrzynki na listy

  – wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w pralni na strychu

   

 3. Prace elektryczne

  – wymiana tablic elektrycznych,

  – montaż wyłącznika ppoż przed wejściem do budynku,

  – wymiana WLZ na klatce wraz z zabezpieczeniami lokalowymi (tam, gdzie jest to konieczne),

  – wkuwanie przewodów instalacji elektrycznej (tam, gdzie jest to możliwe),

  – wymiana instalacji domofonowej wraz z montażem nowej kasety domofonowej oraz słuchawek przywoławczych w lokalach

  – wymiana oświetlenia na klatce schodowej na LEDowe z czujnikami ruchu,

  – wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na strychu (bez czujników ruchu),

  – likwidacja kontaktów w pralni na strychu

  – wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w piwnicy ( łącznie 14 punktów świetlnych, bez czujnika ruchu)

   

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.