opublikowano dnia 8 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE n/w robót

Remont kominów w  budynku przy ul.Wojska Polskiego 13A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów ponad dachem i w części strychowej w  budynku zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji i przedmiarze robót.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11, bądź na adres mailowy: admbon11@wp.pl w terminie do dnia 1905-2023r. do godz. 1400 .

Wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 13A w Giżycku.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Specyfikacja WP 13A remont kominów

WP 13A remont kominów – przedmiar popr