opublikowano dnia 8 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu 2 klatek schodowych budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji kosztorysowej remontu 2 klatek schodowych zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1505-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 14

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 

Zakres prac:

1) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wersja papierowa i elektroniczna (edytowalna) na niżej wymienione prace:

zbicie pustych tynków wraz z ich uzupełnieniem,

– wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o wysokości 1,8m,

– powyżej lamperii wykonanie warstwy gładzi oraz malowanie farbą białą,

– wykonanie warstwy gładzi oraz malowanie białą farbą na suficie,

– malowanie istniejących cokolików farbą olejną,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną wejścia do piwnicy,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną wejścia na strych,

– wykonanie drewnianych cokolików w miejscach, gdzie nie występują,

– malowanie na żółto rur gazowych i czyszczenie pozostałych rur,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną ościeżnic w częściach wspólnych,

– usunięcie starych włączników światła,

– wymiana stopnic drewnianych,

– szlifowanie i malowanie drzwi wejściowych w 1. klatce,

– szlifowanie i malowanie pochwytów balustrad na klatkach schodowych,

– poprawienie mocowania i malowanie balustrad stalowych zewnętrznych,

– wymiana gablot (2 szt.)


Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej