opublikowano dnia 27 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu 2 klatek schodowych budynku przy ul. Warszawskiej 26 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji kosztorysowej remontu 2 klatek schodowych zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0306-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 26

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 

Zakres prac:

1) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wersja papierowa i elektroniczna (edytowalna) na niżej wymienione prace:

zbicie pustych tynków wraz z ich uzupełnieniem,

– wykonanie lamperii z tynku mozaikowego o wysokości 1,8m,

– powyżej lamperii wykonanie warstwy gładzi oraz malowanie farbą białą,

– wykonanie warstwy gładzi oraz malowanie białą farbą na suficie,

– malowanie istniejących cokolików farbą olejną,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną wejścia do piwnicy,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną wejścia na strych,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnic w częściach wspólnych,

– wykonanie drewnianych cokolików w miejscach, gdzie nie występują,

– malowanie na żółto rur gazowych i czyszczenie pozostałych rur,

– montaż nakładek drewnianych na stopnie od parteru do poziomu 1. piętra,

– szlifowanie i malowanie stopni od 1. piętra wzwyż

– szlifowanie i malowanie parapetów drewnianych,

– szlifowanie i malowanie pochwytów balustrad na klatkach schodowych,

– wymiana gabloty na mniejszą (1 szt.)

– uzupełnienie ubytków w posadzce betonowej 1. klatki wraz z malowaniem farbą do betonu,

– zerwanie okładzin ze spoczników, szlifowanie i malowanie farbą olejną desek spoczników,

– wymiana zapadniętych desek w korytarzu, wyrównanie uskoków i nierówności,

– na 2. piętrze 1. klatki – wymiana odcinka rury kanalizacyjnej (korytarz do mieszkań 10,11)


Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

pobierz Pliki