opublikowano dnia 10 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej w 2 wariantach remontu kominów ponad dachem w budynku przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji kosztorysowej w 2 wariantach remontu kominów ponad dachem zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1806-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 8

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wersja papierowa i elektroniczna (edytowalna) na niżej wymienione prace:

WARIANT 1 – remont wszystkich kominów ponad dachem (20szt.)

– skucie luźnych tynków

– wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami

– przemurowanie górnej warstwy cegieł ścian kominów

– przemurowanie zdegradowanych elementów ścian na części kominów

– wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

– wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do istniejącego farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

– wykonanie obróbek z papy gr. min 5,2 mm wokół kominów

– wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

– demontaż i ponowny montaż anten i wywiewek

WARIANT 2 :

1) remont użytkowanych kominów ponad dachem (11szt.)

– skucie luźnych tynków

– wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami

– przemurowanie górnej warstwy cegieł ścian kominów

– przemurowanie zdegradowanych elementów ścian na części kominów

– wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

– wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do istniejącego farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

– wykonanie obróbek z papy gr. min 5,2 mm wokół kominów

– wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

– demontaż i ponowny montaż anten i wywiewek

2) rozbiórka nieużytkowanych kominów (9 szt.) – nieużutkowane kominy zaznaczono na zdjęciach w załącznikach

– rozbiórka czap betonowych i części murowanych kominów ponad dachem do poziomu umożliwiającego uzupełnienie połaci dachowej,

– demontaż obróbki blacharskiej kominów,

– uzupełnienie deskowania oraz folii paroizolacyjnej

– uzupełnienie łat/kontrłat,

– uzupełnienie poszycia dachu z blachodachówki

– utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach


Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej