opublikowano dnia 12 lipca 2023

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Pionierska 9 w Giżycku zaprasza do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji całej nieruchomości wraz z rozliczeniem udziałów.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admpocztowa@wp.pl w terminie do dnia 27-07-2023 r. do godz. 12.00.

 

Wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Pionierska 9.

 

Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.