opublikowano dnia 13 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont klatek (2szt.) w budynku przy ul. Suwalskiej 14 w Giżycku

Przedmiotem zapytania jest wykonanie kosztorysu na remont klatek po uzgodnieniu zakresu remontu z zarządem.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2807-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Suwalska 14.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Suwalska 14 prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać cenę wykonania koszorysu na remont klatek, w zakresie uzgodnionym z zarządem.

2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

3. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.