opublikowano dnia 21 sierpnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont schodów zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich przy kominach, zagospodarowania działki w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

Przedmiotem zapytania jest wykonanie kosztorysów, zgodnie z załączonym programem prac oraz w konsultacji z Zarządem Wspólnoty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0509-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 6 prawo do odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać cenę wykonania kosztorysów na wyszczególniony zakres, w porozumieniu z zarządem.

2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

3. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.