opublikowano dnia 17 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie malatury balustrad i obróbek blacharskich balkonów w budynku przy ul. Olsztyńska 15A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania malatury balustrad i obróbek blacharskich balkonów zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2706-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Olsztyńska 15A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 

Zakres prac:

1) wykonanie malatury balustrad i obróbek blacharskich balkonów

demontaż i ponowny montaż anten,

oczyszczenie (szlifowanie) istniejących powłok malarskich z farby wraz z odtłuszczeniem powierzchni,

uzupełnienie i uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich z posadzką balkonów

– dwukrotne malowanie balustrad farbami olejnymi w kolorze zbliżonym do istniejącego,

– dwukrotne malowanie obróbek blacharskich farbami przeznaczonymi do blach ocynkowanych w kolorze zbliżonym do istniejącego,

– uprzątnięcie terenu po pracach

W załączeniu zdjęcia balustrad i obróbek blacharskich.


Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.

pobierz Pliki