opublikowano dnia 10 lipca 2023

SPECYFIKACJA

 

Wykonanie nowego poszycia dachu z papy termozgrzewalnej na budynku Olsztyńska 1 w Lidzbarku Warmińskim.

 

Termin wykonania prac maksymalnie  do 30 października 2023r.

 

 

Zakres robót:

  1. Uszczelnienie, gruntowanie obecnej powierzchni dachu pod papę termozgrzewalną.
  2. Ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia min 5,2 mm grubości, na dachu i czapkach kominowych.
  3. Uzupełnienie ubytków na kominach i ich pomalowanie.
  4. Uzupełnienie kratek na kominach.
  5. Zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie otworu wejścia do zbiornika wyrównawczego ok. 1m2.
  6. Wymiana wyłazu dachowego na nowy wraz z wymianą stopni do wejścia (nowe stopnie metalowe lub drabina metalowa).
  7. Czyszczenie rynien.

 

Wykonawca proszony jest o złożenie oferty w formie e-mail na adres:

admoddzialolsztyn@wp.pl do dnia 14 lipca do godz. 11.00

 

Proszę o podanie ceny brutto wraz z długością gwarancji.