opublikowano dnia 13 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Białostockiej 15 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania remontu klatki schodowej zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2706-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 15

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

 

Zakres prac:

1) remont korytarza z 1. piętra na strych

drzwi na strych – szlifowanie i malowanie farbą olejną,

– szlifowanie i malowanie farbą olejną pochwytów i barierki,

– zbicie pustych tynków na ścianach i sufitach,

– wykonanie lamperii z farby olejnej do wysokości drewnianego panela,

– uzupełnienie tynków i 2-krotne malowanie powyżej lamperii i panela,

– wymiana okna rozetowego drewnianego o wymiarach ok. 98×67 cm na PCV

2) spocznik na półpiętrze

– regulacja i konserwacja okna PCV oraz montaż ogranicznika rozwarcia

3) korytarz na parterze

– zbicie pustych tynków i ich uzupełnienie,

-wykonanie mozaiki z tynku żywicznego do wysokości 1,6m

– powyżej wykonanie gładzi i 2-krotne malowanie farbą emulsyjną,

– wymiana skrzynek elektrycznych,

– malowanie elementów drewnianych farbą olejną,

– wymiana gabloty,

– wymiana włączników do światła,

– zerwanie linoleum na podłodze,

– szlifowanie i malowanie olejną desek drewnianych na spoczniku parteru,

– usunięcie elementu pozostałego po drzwiach dwuskrzydłowych,

– wymiana szklenia w drzwiach do piwnicy,

– malowanie rur instalacji gazu,

– demontaż zaślepionego odcinka rury po c.o. na klatce na parterze,

– wykonanie nowych cokolików drewnianych w miejscu braków,

– szlifowanie i malowanie pozostałych cokolików,

– usunięcie starej, nieużywanej skrzynki na listy,

– usunięcie listew dekoracyjnych przy zejściu do piwnicy i montaż nowej sztukaterii,

usunięcie płyt sufitowych oraz montaż płyt g-k oraz wykonanie warstwy gładzi i malowanie sufitu

– wykonanie poręczy zewnętrznej przy wyjściu z budynku (dł. ok. 1m)


Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej