opublikowano dnia 15 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na klatkach schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 4A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na klatkach schodowych  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2906-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 4A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

Wymiana instalacji elektrycznej (2 klatki):

– wymiana instalacji WLZ na klatkach schodowych wraz z bruzdowaniem

– wymiana oświetlenia na klatkach wraz instalacją (lampy z czujnikiem ruchu)

– wymiana lamp zewnętrznych na lampy zmierzchowe LED przed wejściami do klatek wraz z instalacją

– montaż szafek i tablic licznikowych i rozdzielni głównej

– montaż włącznika ppoż

– montaż zabezpieczeń zalicznikowych typu S w lokalach mieszkalnych

– wymiana starych przycisków

– uzupełnienie tynków w miejscach bruzd i włączników

– wykonanie pomiarów instalacji WLZ i dokumentacji do ZE

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.