Znalezionych 175
Strona 1 / 18
 • Giżycko Pocztowa 3

  „Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  do 2 października, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Suwalska 9b w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  do 27 września, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Montaż systemowej listwy dylatacyjnej na elewacji budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT)

  Termin złożenia oferty

  do 26 września, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko

  Miejsce składania ofert

  Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3,
  11-500 Giżycko, w pokoju 1 (Sekretariat)

  Termin złożenia oferty

  upłynął 19 września, 2023 10:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Mycie elewacji budynku przy ul. Daszyńskiego 12A w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  do 22 września, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Remont pomieszczeń piwnicznych oraz usunięcie skutków zalania z lokalu nr 1 w budynku przy ul. Olsztyńska 13 w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 20 września, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu i kominów ponad dachem budynku przy ul. Sikorskiego 5 w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 19 września, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Sprawowanie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych w sąsiedztwie budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 14 września, 2023 12:00

 • Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych od strony ul. Traugutta budynku przy ul. Traugutta 14 w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 11 września, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Montaż systemowej listwy dylatacyjnej na elewacji budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT)

  Termin złożenia oferty

  upłynął 8 września, 2023 12:00