opublikowano dnia 1 lipca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NIERUCHOMOŚCI  PRZY UL GIŻYCKIEJ 18, KOLEJOWEJ 3, WOJSKA POLSKIEGO 46, 48 I 82

Szczegółowe warunki zawarte w załączonych dokumentach.

Oferty w formie wypełnionej i podpisanej umowy oraz druku OFERTA należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku przy ul. Plac Grunwaldzki 11 bądź na adres mailowy: zbigniew.smierski@administrator-gizycko.pl w terminie do dnia 0807-2023 r. do godz. 09.00.

druk oferta Giżycka 18

druk oferta Kolejowa 3

druk oferta Wojska Polskiego 46

druk oferta Wojska Polskiego 48

druk oferta Wojska Polskiego 82

Giżycka 18 c.o. przedmiar

Kolejowa 3 c.o. przedmiar

Specyfikacja c.o.

umowa c.o.

WP 46 c.o. przedmiar

WP 48 c.o. przedmiar

WP 82 c.o. przedmiar