Zamówienia publiczne

18 czerwca 2021

Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko.

                        Giżycko, dn. 09.06.2021r.       ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :                                                                   „Prace konserwacyjne, drobne […]
10 czerwca 2021

„Prace konserwacyjne, drobne remonty, naprawy w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach komunalnych położonych na terenie miasta Giżycko”

                                                                                                                      Giżycko, dn. 09.06.2021r.       ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko zwane dalej „Zamawiającym” :                                                                   „Prace konserwacyjne, drobne […]
10 grudnia 2020

Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, […]
9 grudnia 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU JEZIORNA 10 W GIŻYCKU

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro Nazwa zamówienia: Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Jeziorna 10 w Giżycku. Główny kod […]
9 grudnia 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU WODOCIĄGOWA 15 W GIŻYCKU

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro Nazwa zamówienia: Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Wodociągowa 15 w Giżycku Główny kod […]