Znalezionych 121
Strona 3 / 13
 • „Remont kominów ponad dachem w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 1 czerwca, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKA 13A W GIŻYCKU

  Miejsce składania ofert

  -pisemnie (listownie) na adres: Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
  – w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty) na adres e-mail: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 1 czerwca, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 28 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 31 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Remont schodów wraz z murkami oporowymi od strony wschodniej oraz wymiana ogrodzenia od strony zachodniej w budynku przy al. 3-go Maja 42 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 31 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Naprawa drzwi wejściowych w budynku przy al. 3-go Maja 28 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 26 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Remont schodów wejściowych od strony parku w budynku przy ul. Gdańska 11 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 25 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Konserwacja drzwi wejściowych w budynku przy ul. Gdańska 11 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 25 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  Zakup i montaż daszka przed wejściem do budynku przy ul. Mickiewicza 31A w Giżycku

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 24 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Remont elewacji ściany szczytowej budynku Piękna Góra 4”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 22 maja, 2023 12:00

 • Giżycko Pocztowa 3

  „Utwardzenie terenu przy budynku przy ul. Konarskiego 1 w Giżycku”

  Miejsce składania ofert

  w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
  ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl

  Termin złożenia oferty

  upłynął 19 maja, 2023 12:00